Scroll to topPolitica de Confidențialitate

Cine suntem noi?
Adresa site-ului nostru este https://povestitorul.ro. Acest site este administrat de Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica”, organizație non-guvernamentală, non-profit, cu sediul în str. Aleea Parcului, nr.4, sc.A, ap.11, mun.Bacău, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 5467/1997.

Cine prelucrează datele personale în cadrul operațiunilor legate de acest site?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica”, directorii, angajații și agenții acesteia.

Fundația își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

Ce fel de date prelucrăm și de ce o facem?
Vom prelucra următoarele categorii de date personale, clasificate în patru categorii (D1, D2, D3 și D4):

  • D1 – date de identificare și de contact, precum nume, adresă, număr de telefon, adresă de email;
  • D2 – date legate de mijloacele de plată, precum codul IBAN al contului bancar ori datele cardurilor bancare.
  • D3 – date încadrabile în categoriile speciale de date (conform GDPR), precum numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, nivelul de educație și de pregătire profesională, experiența profesională, profesia, firma sau instituția unde activați, evoluția dumneavoastră în cadrul programelor noastre de formare și în general toate acele date necesare administrării colaborării dintre dumneavoastră și Fundația noastră, ca beneficiari ori parteneri în proiecte și programe.
  • D4 – date specifice tehnologiilor de tip cookies și a tehnologiilor similare.

De ce prelucrăm date personale?
În funcție de categoria datelor, scopurile și temeiurile prelucrării sunt următoarele:

  • D1 Prelucrăm aceste date pentru a putea administra relația cu dumneavoastră, pentru a vă putea contacta și pentru a putea administra comenzile dumneavoastră. Stocăm aceste date pentru a vă putea trimite ulterior, ocazional, informări despre activitățile, produsele și serviciile noastre. Datele de tip D1 pot fi șterse și/sau anonimizate în urma solicitării dumneavoastră exprese. Solicitarea ștergerii sau a anonimizării poate pune în dificultate livrarea de bunuri sau de servicii, dar veți fi notificat expres despre aceste aspecte, dacă veți solicita ștergerea sau anonimizarea;
  • D2 Prelucrăm aceste date exclusiv în scopul administrării încasării sumelor aferente costurilor cursurilor, a contribuției în proiecte ori a donațiilor dumneavoastră. Fundația nu prelucrează și nu stochează aceste date în afara procesului de încasare a sumelor, astfel, în cazul în care veți face o plată ulterioară, va trebui să comunicați din nou datele de tip D2. Salvarea de către dumneavoastră, în cadrul browserului dumneavoastră, a datelor de tip D2 vă privește, nici Fundația și nici agenții ei neavând control asupra acestui aspect;
  • D3 Datele legate de parteneri și beneficiari vor fi stocate și prelucrate exclusiv în scopul realizării proiectelor. După finalizarea proiectelor, aceste date personale vor fi șterse din evidența noastră, cu două excepții: 1. Nu vom șterge acele date pe care cadrul legal ne impune să le păstrăm (de exemplu, evoluția dumneavoastră la cursurile de formare autorizate ANC). 2. Nu vom șterge acele date asupra cărora vă veți da dumneavoastră acordul expres să le păstrăm (acord distinct de acest document) pentru a vă putea trimite comunicări ulterioare.
  • D4 Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către unul dintre serverele pe care sunt găzduite site-urile Fundației sau către un server al unei terțe părți. Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
    În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru.

Protejarea datelor personale
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS. Pentru efectuarea plăţilor cu cardul folosim serviciile procesatorului de plăţi Paylike. Paylike acționează ca operator de date în ceea ce privește informațiile despre instrumentul dumneavoastră de plată, consultați aici politica lor de confidențialitate pentru mai multe informații despre prelucrare.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastră
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră legate de datele personale vă invităm să găsiți în site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.